The Thom Foundation ondersteunt veldwerk

The Thom Foundation is een stichting die wereldwijd kleinschalige projecten steunt gericht op kinderen met een lichamelijke, verstandelijke of geestelijke beperking. De visie van The Thom Foundation is dat elk kind waar ook ter wereld recht heeft te leven in menswaardige omstandigheden en dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen binnen hun eigen mogelijkheden. Een visie die naadloos aansluit bij onze missie. We hebben bij deze stichting daarom een aanvraag ingediend voor een financiële ondersteuning (€ 4.000,-) van het veldwerk in Kumi. We zijn ontzettend blij dat deze gehonoreerd is. Steffie gaat tijdens haar reis ook veldwerk doen en ervoor zorgen dat dit geld goed besteed wordt. Meer info over over de Thom Foundation vind je hier