Kerstgeit

Ook dit jaar kun je met kerst een wereld van verschil maken voor een gezin in Kumi. Koop voor € 35,- een kerstgeit. Deze schenken wij aan de armste gezinnen in Kumi District en daarmee helpen wij hen bij hun zelfredzaamheid.  Een (vrouwelijke) geit geeft melk, een belangrijke voedingsbron. Daarnaast kan de geit voor nakomelingen zorgen die  worden doorgegeven aan andere familieleden of verkocht worden. Wil je een geit kopen? Maak dan € 35,- over op IBAN: NL02 RABO 0150 392 893, t.n.v. Stichting Kumi Hospital Uganda, te Swalmen, onder vermelding van ‘geit’.