Hospital

Medische hulp voor de hele regio

Kumi Hospital is in 1929 opgericht als Lepra centrum voor mensen
in oostelijk en noordelijk Oeganda en Zuid-Soedan.

Inmiddels is het uitgegroeid tot een algemeen ziekenhuis met zo´n 300 bedden en ca. 200 personeelsleden. Het verzorgingsgebied bestrijkt circa 2 miljoen mensen in een straal van 60 km.

Kumi Hospital heeft een regionale zorgfunctie op het gebied van moeder- en kindzorg, orthopedie en revalidatie, HIV-AIDS, chirurgie en oogheelkunde. Daarnaast ligt de focus op de positie van gehandicapten en tropische geneeskunde, interne geneeskunde en pediatrie, vaccinatie, gezinsplanning, ondervoeding, geestelijke gezondheidszorg en op het opsporen en behandelen van zieken in de buitengebieden (i.s.m. lokale gezondheidscentra).

Meer dan 40% van de bevolking kan geen basisgezondheidszorg betalen. Dit weerhoudt hen ervan naar een ziekenhuis te gaan. Vooral kinderen zijn hiervan de dupe. Kumi Hospital behandelt alle patiënten, ongeacht hun financiële draagkracht. De armsten die de zorg niet kunnen betalen worden financieel tegemoet gekomen vanuit een zogenaamd Compassionate Fund.


Bekijk onderstaand filmpje van Dr. Olupot (medisch directeur van Kumi Hospital) voor zijn toelichting op de missie en visie van het ziekenhuis.