Adesso School

Een basis voor de toekomst van kinderen

Een basisschool timmert hard aan de weg.

Adesso Primary School is een basisschool aan de rand van het ziekenhuisterrein met ruim 1000 leerlingen, verdeeld over 7 groepen (enigszins vergelijkbaar met het Nederlands systeem). Er werken 13 leerkrachten in 7 klaslokalen.

De grootte van de klassen verschilt enorm. In de laagste groepen zitten gemiddeld 2x zoveel leerlingen als in de groepen 6 en 7. Oudere kinderen moeten namelijk vaak meewerken binnen het gezin: ze zijn sterker en handiger en kunnen daardoor meehelpen in het huishouden, op het land en bij de verzorging van jongere broertjes en zusjes.

De school krijgt beperkte financiële middelen van de overheid. De afhankelijkheid van schoolgeld en giften van derden is daarmee groot. De meeste ouders zijn erg arm en kunnen nauwelijks het schoolgeld voor hun kinderen betalen. 

Maar dat maakt de schoolleiding niet minder ambitieus! Waar mogelijk proberen zij hun school op de kaart te zetten. Met het opzetten van een boardingschool (met overnachtingsfaciliteiten) en met deelname aan internationale sportwedstrijden proberen zij hun school te profileren en daarmee extra overheidsgelden binnen te halen.