2014

Vertrouwde stichting, nieuw gezicht!
2014 Werd ingeluid met een nieuwe jas: Het reclame- en communicatiebureau Mannen van 80 (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) heeft zich verbonden aan onze stichting en kosteloos en geheel vrijwillig een nieuwe identiteit voor stichting Kumi Hospital ontwikkeld. Die nieuwe identiteit is gebaseerd op Kumi en de oorsprong van onze stichting. Afrikaanse aarde tinten in combinatie met de gestileerde veer van de grijze kraanvogel, het nationale symbool van Uganda en voor een ‘gelukkig en lang leven’.
Met het nieuwe logo, de bijbehorende huisstijl en website heeft de Stichting een nieuw professioneel jasje gekregen en dat gaat ons zeker helpen in het realiseren van onze ambitieuze plannen voor de toekomst.
   
Kumi High Tea zeer geslaagd!
In restaurant Maaszicht in Asselt werd op 1 februari jl. een zeer geslaagde Kumi High Tea gehouden. Zo’n 120 mensen genoten van de hartige en zoete hapjes die met veel zorg door de keukenbrigade van restaurant Maaszicht werden bereid. Gastspreker Yoeke Nagel, Nederlands’ enige echte damestasjeslezer, wist met veel humor en wijsheid de betekenis van de inhoud van de damestas te schetsen. Daar kreeg zij hulp bij van enkele dappere aanwezigen die vrijwillig hun tas –en dus zichzelf- lieten ‘lezen’. Er zal nooit meer hetzelfde naar een tas en haar inhoud worden gekeken….
Kumi High Tea heeft een bedrag van €2595,- opgebracht ten bate van de Nutrition Unit van Kumi Hospital. Deze afdeling vangt ondervoede kinderen en hun ouders op en verzorgt educatie over voedzame en gezonde voeding aan patiënten en aan mensen op het platteland.
   
Sponsorloop Basisschool Meander

Ook in 2014 heeft basisschool Meander uit Reuver een sponsorloop georganiseerd ten bate van de stichting Kumi. Voorafgaand aan de sponsorloop hebben Pauline en Steffie les gegeven aan alle groepen over het leven in Kumi en dit maal specifiek over kinderen met een beperking. Het doel voor dit jaar was, gehandicapte kinderen de mogelijkheid geven (weer) naar school te kunnen gaan. De opbrengst was ruim €3000,-!
Dankzij de geweldige inzet van de kinderen, kunnen nu in de omgeving Kumi weer 17 kinderen naar de basisschool. Met de aanschaf van rolstoelen, driewielers, fietsen (om het kind naar school te brengen) of krukken, het aanmeten van een prothese bij de orthopedische werkplaats van Kumi Hospital of het bekostigen van een operatie door een orthopedisch chirurg van Kumi Hospital, ziet de toekomst van deze kinderen er weer rooskleuriger uit.
   
Voor de derde keer wereldkampioen
Op 31 mei heeft het internationale Team Groenewoud onder leiding van Miriam Tegels uit Swalmen voor de derde keer de wereldtitel behaald in de Back to Back Challenge met een tijd van 5 uur, 26 minuten en 31 seconden. Doel van de Back to Back Challenge is om in één dag van schaap naar trui te komen. Onder grote belangstelling van klein en groot werden drie schapen ter plekke geschoren, het wol gesponnen en werd er vervolgens ‘ge-speedknitted’, oftewel héél snel gebreid!
Plaats van handeling was de sfeervolle omgeving van Landgoed Groenewoud in Swalmen. Bijzonder was ook de aanwezigheid van de grondleggers van de “Back to Back Challenge”, het echtpaar Dave en Wendy Dennis uit Australië. Gemeente Roermond werd vertegenwoordigd door wethouder Smitsmans, die de eindspurt met belangstelling volgde. De catering tijdens het evenement werd verzorgd door vrijwilligers van Stichting Kumi Hospital, met een prachtige opbrengst van €700,-.
   
Bezoek Steffie en José aan Kumi
Eind juli zijn Steffie (met haar kinderen Timme en Joes), José en Aukje (vriendin van Steffie) voor ruim 2 weken naar Kumi afgereisd. Een paar enerverende, mooie weken met een vol programma: diverse gesponsorde projecten zijn bezocht, nieuwe stafleden van het ziekenhuis en projectleiders ontmoet en er is veel overlegd met het ziekenhuismanagement over mogelijke toekomstige projecten. En natuurlijk is er uitvoerig stil gestaan bij de 10 jaar samenwerking tussen het ziekenhuis en de stichting. De ervaringen van deze reis zijn terug te lezen in het reisverslag van Steffie en José.
   
Veldwerk
Tijdens het bezoek in juli/augustus hebben José en Steffie 2 dagen veldwerk gedaan met de maatschappelijk werkster, fysiotherapeute en voedingsdeskundige van het ziekenhuis. Ook dit jaar waren het zeer indrukwekkende dagen. Het belang van het ondersteunen van dit veldwerk is weer bevestigd. Op het gebied van (onder)voeding is het belang van deze huisbezoeken groot. Dit is zowel op kleine schaal (één gezin), als wel voorlichting aan een hele gemeenschap in de directe omgeving van het getroffen gezin. Daarnaast vinden veldwerk en huisbezoeken plaats aan gezinnen met lichamelijk en/of mentaal gehandicapte kinderen. Al jaren biedt de Stichting hulp aan gezinnen door het financieren van een operatie, de aanschaf van een rolstoel, aangepaste stoel, protheses, hulpmiddelen, nieuwe woningen, fietsen, maar ook de aanschaf van geiten. Ook dit jaar heeft de stichting weer veel gezinnen kunnen helpen door jullie geweldige donaties!
   
Nutrition Unit
De Nutrition Unit is een afdeling van het ziekenhuis waar sterk ondervoede kinderen opgevangen worden en behandeld, maar waar ook ouders geschoold worden om terugval te voorkomen. Ondervoeding is in Oeganda, zoals ook in veel andere ontwikkelingslanden, nog steeds een groot probleem. Armoede maar ook onwetendheid over het belang van veelzijdige voeding vormen de oorzaak van dit probleem.
De Stichting Kumi wil graag preventieve zorg ondersteunen om deze problematiek grootschaliger aan te pakken. Het ziekenhuis heeft hiervoor een plan opgesteld om structureel hulp te bieden aan gezinnen, maar vooral ook om voorlichting te geven aan de lokale bevolking. Een gezin met een ondervoed kind (dat door een veldwerker wordt opgespeurd), wordt thuis bezocht door een team van het ziekenhuis, bestaande uit een voedingsdeskundige en een maatschappelijk werker. In eerste instantie wordt gekeken welke hulp het betreffende kind/ gezin direct nodig heeft, maar daarnaast wordt hen hulp geboden om op eigen land een aantal gewassen te gaan verbouwen, om voor het hele gezin veelzijdige voeding in eigen bezit te hebben. Daarnaast krijgt het gezin gedegen voorlichting over het belang van veelzijdige voeding, maar ook over gezondheid en voeding in het algemeen. Hierbij worden zoveel mogelijk mensen en gezinnen uit de directe omgeving ook uitgenodigd. Het team geeft dus voorlichting op locatie voor een groot aantal mensen, genaamd community training.
Doelstelling van deze community training (aantal bereikte mensen tot wel 100 per training) is bewustwording, voorlichting over goede/veelzijdige voeding, de community te wijzen op hun verantwoording om ondervoede kinderen op te sporen en tijdig te verwijzen naar het ziekenhuis. Tot slot worden tijdens de training demonstraties gegeven in levensonderhoud en het genereren van inkomen door het verbouwen van verschillende gewassen.
Het ziekenhuis zorgt voornavolging op de trainingen, om te zien of het gezin de adviezen opvolgt en goed zorgt voor de gekregen middelen en materialen en soms ook dieren (bijvoorbeeld een geit of een koe). Indien er niet goed gezorgd wordt voor een gedoneerde koe, wordt die weggehaald bij het gezin, om een ander gezin de kans te geven goed voor het dier te zorgen en te profiteren van de melk.
Stichting Kumi heeft ook in 2014 het belangrijke werk van de Nutrition Unit gesteund. Met geld voor benzine en salaris, zodat ziekenhuispersoneel de huisbezoeken kunnen blijven doen, maar ook voor de follow-up van de gezinnen, community-training, de aanschaf van gewassen, koeien en geiten. 
   
Renovatie Stafhuizen
Zoals gezegd: Stichting Kumi Hospital heeft ambitieuze plannen! En met het project Renovatie Stafhuizen doen wij de aftrap. Met dit nieuwe project wil stichting Kumi Hospital de levensstandaard van het ziekenhuispersoneel verbeteren. En dat is hard nodig! Het personeel heeft al tijden te maken met onzekere inkomsten en (zeer) achterstallig onderhoud aan hun huizen. Gevolg: lekkende daken, gescheurde muren, geen verlichting, deuren en/of ramen en geen goede slaapvoorzieningen. En dat terwijl het loyale personeel de drijvende kracht is van het ziekenhuis! Met de renovatie van de 176 huisjes die op het ziekenhuisterrein staan kunnen we de levensstandaard van wel 600 mensen verbeteren.
Tijdens het bezoek aan Kumi hebben wij kunnen zien dat ze reeds gestart zijn met de renovatie van diverse stafhuisjes. Het ziekenhuis maakt een planning en de huisjes met de meeste urgentie worden als eerste op de schop genomen. Op vele huisjes zijn de daken reeds vervangen. Dit is natuurlijke het belangrijkste element aan een huis. Het dak moet dicht zijn en niet lekken, dan kun je verder. Vaak wordt de constructie, dus ook de balken, compleet vernieuwd. De daken zijn niet meer van asbest maar van aluminium. Daarna wordt de veranda aangepakt. In de meeste gevallen wordt hij helemaal afgekapt en opnieuw opgemetseld en als laatste mooi glad gestuct. Ook worden de muren, waar nodig, aan de buitenkant bijgewerkt. Dat wil zeggen: afkappen van vochtige stukken en opnieuw stuccen. Binnen gebeurt hetzelfde. Zijn de kozijnen en ramen slecht, dan worden deze ook vervangen. Als laatste worden de huisjes van binnen en buiten geschilderd. Na de renovatie zien de huisjes er uit als nieuw en zijn ze voor een volgende 50 jaar leefbaar.

Wij zijn heel blij dat we met eigen ogen hebben kunnen zien dat het project gestart is en dat het renoveren deskundig gebeurt met een mooi en langdurig resultaat.
   
Kumi Farm
Eind 2012 is Stichting Kumi Farm opgericht, na een jarenlange samenwerking tussen de stichting Kumi Hospital en het bedrijf Arvalis. Doel was de boerderij van Kumi opnieuw op te bouwen om zo inkomsten te kunnen gaan genereren voor het ziekenhuis en in de toekomst weer zelfredzaam te worden.
Met ingang van januari 2014 worden nieuwe eisen gesteld aan stichtingen/ANBI’s. Op basis daarvan is besloten de financiën van Stichting Kumi Farm onder te brengen bij Stichting Kumi Hospital. Voor de betrokkenheid en inhoudelijke activiteiten verandert daarmee niets, Stichting Kumi Farm gaat gewoon verder onder leiding van dezelfde betrokken en gemotiveerde Arvalis-medewerkers.
Stichting Kumi Farm werkt nauw samen met de UIC, een groep Nederlandse ondernemers die zonder winstoogmerk projecten opzetten in Uganda ter bevordering van de zelfredzaamheid van de plaatselijke bevolking. Denk bijvoorbeeld aan het importeren van tractors waarmee het land beter verbouwd kan worden, de opbrengsten kunnen toenemen en daarmee de zelfredzaamheid van de bevolking.

In overleg met het ziekenhuis (eigenaar van de boerderij en de grond) mag de UIC de landbouwgronden van de farm exploiteren, om hier in 10 tot 15 jaar tijd een goed renderend gemengd bedrijf neer te zetten met het zwaartepunt op melkproducten. Het uiteindelijke doel is te voorzien in een stabiele financiële basis voor het ziekenhuis, zodat het zelfvoorzienend kan zijn. Als deze klus geklaard is, trekt UIC zich weer terug en wordt het teruggegeven aan de betrokkenen.
Stichting Kumi Farm beraadt zich momenteel dan ook op haar rol in dit hele proces en de verdere invulling van het foundation-potje (ongeveer 7000 euro). zij denken aan een rol van Arvalis in het aanleveren van specifieke agrarische kennis op verzoek. Hoe dit verder vormgegeven gaat worden, wordt vervolgd.
   
Nieuwe medisch directeur
Begin 2014 gaf de toenmalige medisch directeur dr. Ruth Obaikol aan dat zij haar functie zou neerleggen wegens vertrek naar een nieuwe werkomgeving dichter bij haar familie. In eerste instantie gaf dat de nodige onzekerheid: wie zou haar gaan vervangen? En wat zou dit betekenen voor de goede samenwerking tussen de stichting en het ziekenhuis?

Met het nieuws dat dr. Robert Olupot per 1 mei de nieuwe medisch directeur van het Kumi Hospital zou worden, waren alle onzekerheden van de baan. Dr. Olupot is een ‘oude bekende’ van het ziekenhuis en van Stichting Kumi. Een prettige, integere man met een goede professionele staat van dienst: 14 jaar ervaring als arts, waarvan 9 jaar als algemeen chirurg en gespecialiseerd in behandeling en preventie van fistels. Daarnaast is Dr. Olupot elders werkzaam geweest als medisch directeur.

Tijdens het bezoek aan Kumi in juli hebben José en Steffie kennis gemaakt dr. Olupot. Steffie kende dr. Olupot al van eerdere bezoeken, toen hij werkzaam was als chirurg in het ziekenhuis.
In juni is er tevens een nieuwe administrator aangesteld in de persoon van Mr. Omoding George William. Beiden stralen enthousiasme en daadkracht uit en willen belangrijke stappen zetten om het ziekenhuis een positieve verandering te laten ondergaan. Er is een frisse en moderne kijk op het verlenen van medische zorg en preventieve zorg. Ze motiveren het personeel om in deze verandering mee te gaan, maar zien ook mogelijke consequenties voor het personeel dat niet in deze ontwikkeling kan meegaan. Alleen op deze manier kan het ziekenhuis een positieve verandering ondergaan. De omgang met het personeel is duidelijk en respectvol. Er is veel vertrouwen in de werkwijze van deze twee nieuwe heren, ook in de samenwerking met de stichting.
   
Adesso Primary School
Het bezoek aan de Adesso Primary School in juli/augustus was weer een hele belevenis. Steffie, José en Aukje, Timme en Joes werden met veel zang en dans onthaald en ze vonden het fijn dat we er waren. De diverse speeches die gehouden werden benadrukten hoe blij ze met de steun van de stichting zijn en wat allemaal al is bereikt.

Een fragment uit het reisverslag van Steffie en José:
“Er is al veel gebeurd, maar het blijft een feit dat in de lokalen te veel kinderen bij elkaar zitten. Ondanks dat er met geld van de stichting een nieuw lokaal bij gebouwd is, zijn er nog steeds klassen van 80 tot 100 leerlingen en er is nog steeds een tekort aan leermaterialen, stoelen, tafels en andere middelen. We konden met eigen ogen de nieuwe kookruimte bekijken gerealiseerd is door een donatie van de stichting. Door de bouw van de kookruimte kan er ook bij slecht weer pap worden gekookt voor de kinderen. Hierdoor zijn ze altijd verzekerd van 1 maaltijd en kunnen ze beter presteren op school. We hebben kunnen zien dat het papproject prima loopt en dat de kinderen het graag eten. We hebben natuurlijk zelf ook geproefd en de pap was inderdaad erg lekker!
   
Werkgroep Orthopedie Overzee
Sinds enkele jaren is er een samenwerking tussen Stichting Kumi Hospital en Orthopeden Overzee, een werkgroep van Nederlandse orthopeden die zich richten op kennisoverdracht en praktische activiteiten in ontwikkelingslanden. Zo’n twee keer per jaar gaat een delegatie van de werkgroep naar Kumi on daar de nodige operaties uit te voeren en bij te dragen aan de kennisontwikkeling van het ziekenhuispersoneel op het gebied van Orthopedie.

Ook in 2014 zijn twee orthopeden, Ton Schlösser en Bas van Fraassen, naar Kumi gegaan. Zij hebben zo’n 70 patiënten poliklinisch geholpen en 45 operaties verricht, waaronder 3 heupprotheses, vele chronische botontstekingen, klompvoeten en gluteale fibrose (verbindweefseling van de bilspieren t.g.v. verkeerd gezette injecties). Een fantastisch resultaat in een krappe 2 weken!
Ook in de toekomst zal de werkgroep Kumi Hospital blijven bezoeken en helpen op het gebied van orthopedische theoretische en praktische ondersteuning.
   
Kumi Night
Zogezegd: de tijd vliegt! In oktober bestond onze stichting 10 jaar. En zoals elk feest gevierd moet worden, hebben we dit ook dit heuglijke feit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op 10 oktober vond –na een succesvolle ‘eerste keer’- de tweede Kumi Night plaats. Het was een weergaloze avond, met dank aan 3 Swalmer Bands, 2 DJ’s en 200 bezoekers. Extra speciaal waren de liedjes die Steffie Mooren samen met de bands The Michigan Midmen en Unexpected zong. De avond heeft, compleet met tombola, een geweldige opbrengst van maar liefst € 3.400,- opgebracht. Die opbrengst gaat volledig naar het project Renovatie Stafhuizen.

Het was een feest om samen met zoveel trouwe ‘fans’ van de Stichting (en van goede muziek) stil te staan bij 10 jaar Kumi. Alhoewel, stilstaan…. Jong en oud, iedereen vond tot in de kleine uurtjes zijn weg naar de dansvloer!
   
Verloskunde
Eén van onze vier pijlers is ‘primaire zorg voor moeder en kind’. Ook dit jaar hebben we de afdeling verloskunde weer kunnen ondersteunen. Aan het begin van het jaar is de verloskamer weer opgeknapt en zijn er weer nieuwe gordijnen aangeschaft voor privacy. De verloskamer is één ruimte, waarin 3 verlosbedden staan. De gordijnen bieden enigszins privacy voor de barende vrouwen.
Aan het einde van 2014 worden voor de afdeling verloskunde nieuwe bedden en matrassen aangeschaft, verrijdbare schermen voor tussen de bedden om te gebruiken tijdens controle/ behandeling door de arts, verloskundige of verpleegkundige, daarnaast een nieuw apparaat voor de verloskamer om na de geboorte kindjes uit te zuigen die dit nodig hebben, en diverse andere benodigdheden om de kwaliteit van werk te waarborgen.Sfeerimpressie Kumi Night