2013

Ebenezer Nursery
Ebenezer Nursery is een kleuterschool nabij Kumi Hospital. Tijdens het bezoek aan Kumi in 2012 is de stichting door de Ebenezer Nursery benaderd voor het geven van financiële steun. De stichting heeft hen in contact gebracht met een gezin uit Nederland, die vervolgens Ebenezer Nursery middels een financiële donatie van € 8.000,00 de mogelijkheid hebben gegeven om de accommodatie te verbeteren en lesmateriaal aan te schaffen.
   
Opbrengst ‘Kumi Dance’ ten behoeve van Moeder-en Kindzorg.
Myriam Backus van Linedancevereniging Ein Ongerein en Ine Caris hebben op 23 maart jl. ‘Kumi Dance’ georganiseerd.Linedanceverenigingen uit de omgeving hebben o.l.v. diverse instructeurs maar liefst 6 uur lang(!) met veel enthousiasme € 2.000,- bij elkaar gedanst. Een prachtig bedrag dat besteed zal worden aan Moeder- en kindzorg in Kumi Hospital. Tijdens deze activiteit heeft de stichting een informatiestand bemand en producten verkocht van de Women’s working group Apoolo Na Angor uit Bukedea.
   
Basisschool Meander rent voor Kumi.

Jaarlijks organiseert Basisschool Meander uit Reuver een sponsorloop voor een goed doel. Dit jaar was de keuze voor het goede doel gevallen op Stichting Kumi Hospital Uganda. Het gaat hierbij specifiek om de Adessoschool, de basisschool die bij het ziekenhuis van Kumi ligt. . Voordat de sponsorloop plaatsvond heeft de stichting aan de leerlingen van de basisschool voorlichting gegeven over het leven van een kind in Kumi Met het geld dat de sponsorloop bijeen bracht kan het ‘pap-project’ gefinancierd worden. De kinderen krijgen hierdoor drie dagen per week een lunch aangeboden in de vorm van een mok met pap, zodat zij enigszins fit en zonder knorrende buik de les kunnen volgen. Een mooi project waar de Reuverse kinderen zich met veel interesse en enthousiasme voor hebben ingezet. Samen hebben ze maar liefst € 3.077,02 opgehaald!
   
Women’s working group Apoolo Na Angor
Tijdens onze jaarlijkse bezoeken aan Kumi zijn we in contact gekomen met de Women’s Working Group Apoolo Na Angor (ANA). Deze werkgroep bestaat uit kwetsbare vrouwen die moeite hebben om zich een goede positie in de maatschappij te verwerven. Sommige vrouwen zijn weduwe met kleine kinderen, anderen hebben aids of zijn HIV besmet. Het werk van ANA focust zich op preventie en zorg rondom HIV/aids, training in persoonlijke hygiëne en hoe thuis voor jezelf en elkaar te zorgen, training in landbouw én een stuk begeleiding op maatschappelijk vlak. Het doel is dat deze vrouwen begeleid worden tot het punt waarop ze weer terug gaan naar hun eigen omgeving. Tijdens hun verblijf c.q. training krijgen ze tevens een opleiding om kleding en andere textiel-artikelen te maken. Om deze vrouwen te faciliteren in hun zelfredzaamheid, krijgen zij een (handmatig te bedienen) naaimachine mee naar huis als ze de werkgroep weer verlaten. Stichting Kumi steunt ANA door het kopen van de producten die de vrouwen van de werkgroep maken: tassen, keukenschorten, poppen, stoffen dieren…., alles in prachtige Afrikaanse stoffen. Die spullen verkoopt de stichting weer in Nederland, tijdens markten of andere activiteiten. De opbrengst daarvan wordt opnieuw geïnvesteerd in de werkgroep, bijvoorbeeld door nieuwe spullen van hen af te nemen. Daarnaast heeft de stichting in 2013 geld gedoneerd voor een dak op de nieuwe keuken.
   
Aanschaf wasmachine en droger voor operatieafdelingen Kumi.
Door een anonieme organisatie en een particuliere gift heeft de stichting een wasmachine en –droger voor het ziekenhuis kunnen aanschaffen zodat alle textiel van de operatieafdelingen machinaal (sneller, hygiënischer) gewassen kan worden. Een zeer welkome facilitaire uitbreiding wordt hiermee verwezenlijkt.
   
Back to Back Challenge
Op zaterdag 1 juni vond de internationale back to back challenge plaats: in zo kort mogelijke tijd de wol van een schaap verwerken tot een trui. Door een professionele schaapscheerder wordt die ochtend een schaap geschoren, ter plekke wordt het wol gespind en getwijnd en daarvan wordt vervolgens door het team Groenewoud een trui gebreid. Initiatiefneemster van deze challenge is Miriam Tegels, wereldrecordhoudster snelbreien . Net als vorig jaar mocht onze stichting de catering en verkoop van Oegandese producten (van Apoolo Na Angor) verzorgen. De opbrengst hiervan ging in zijn geheel naar onze stichting.
   
Renovatie stafhuizen
Met dit project (aanvang eind 2012) wil de stichting de levensstandaard van het ziekenhuispersoneel verbeteren. En dat is hard nodig! Het personeel heeft namelijk al tijden te maken met onzekere inkomsten, maandelijkse uitbetaling van salarissen is nog steeds geen vanzelfsprekendheid. Hun huizen hebben vaak lekkende daken, gescheurde muren, geen verlichting en geen goede slaapvoorzieningen, deuren en ramen ontbreken. En dat terwijl het personeel de drijvende kracht is van het ziekenhuis en hun loyaliteit zeer hoog is. In één stafhuisje woont een gezin met 3 tot 4 familieleden. Met de renovatie van de 176 huisjes die op het ziekenhuisterrein staan, kunnen we de levensstandaard van wel 600 mensen verbeteren! De huisjes zullen op basis van prioritering (lekkage, veiligheid, algehele staat van onderhoud) worden gerenoveerd. Daarnaast willen wij met dit project het personeel – ondanks de soms onzekere financiële inkomsten – blijven binden aan Kumi Hospital en een blijk van dank tonen voor hun loyaliteit aan het ziekenhuis.
   
Operaties AMREF
Eind augustus heeft een team van AMREF Flying Doctors, o.l.v. dr. Wachira, in Kumi Hospital een 4-daags kamp georganiseerd. Tijdens dit kamp werden vrouwen geopereerd aan een vesico vaginale fistel, t.g.v. problemen bij een bevalling. Inmiddels zijn in Kumi Hospital 20 vrouwen geopereerd. Kumi Hospital heeft zelf een gynaecoloog. Dr. Wachira ondersteunt deze gynaecoloog en schoolt hem, waar nodig, dusdanig bij dat ze samen, als en gëoliede machine kunnen werken en 2x zoveel werk kunnen verrichten. De kosten voor zo’n operatie (personeel, instrumenten, materialen, gebruik operatiekamer) bedragen 400.000 Oegandese shilling (ca.€116,-). De patiënten wordt een kleine bijdrage gevraagd (€5,80-14,50), maar mochten ze deze niet kunnen bijdragen, worden ze toch geopereerd. De totale kosten van dit kamp zijn door de stichting Kumi gesponsord. Wij vinden het belangrijk dat Kumi Hospital geen verlies draait door het leveren van deze geweldige diensten voor de vrouwen van Oost Oeganda!
   
Sponsorloop basisschool ’t Spick Beesel
Op 11 oktober hebben ook de kinderen van basisschool ’t Spick in Beesel een sponsorloop gerend voor Adesso-school. Enkele weken daarvoor heeft de stichting op deze basisschool les gegeven over Kumi. De opbrengst van deze sponsorloop is bedoeld voor de bouw van een keuken. Op dit moment wordt de pap buiten bereid in grote pannen, onder de bomen, enigszins beschut tegen wind en regen. Het vuur wordt gemaakt van gesprokkeld hout. Het is een intensief en tijdrovend proces, waarbij ook het weer nog kan zorgen voor de nodige tegenslag. Met de bouw van een keuken, kan er een einde komen aan invloeden van buitenaf. De totale opbrengst van de sponsorloop bedroeg ruim € 7.000,00 hiermee wordt zowel een nieuwe keuken gebouwd alsmede het papproject voor een half jaar gesponsord alsmede 2 klaslokalen gerenoveerd.
   
Donatie verloskunde
In november heeft de stichting Kumi een donatie gedaan aan het ziekenhuis t.b.v. de verloskamers. Er worden 2 nieuwe verlosbedden aangeschaft, maar daarnaast ook andere medische hulpmiddelen zoals nieuwe automatische bloeddrukmeters, thermometers, beademingsballonnen, zuurstofcilinders, infuusstandaarden en systemen om pasgeboren kindjes uit te zuigen. Daarnaast is er een donatie gedaan waarmee de verloskamer, die in 2004 als eerste project van de stichting werd opgeknapt, opnieuw opgeknapt kan worden. De muren en vloeren worden geëgaliseerd, geverfd en de ramen worden gerepareerd en voorzien van nieuwe muskietennetten.
   
Veldwerk
In november hebben 2 verpleegkundigen van Jeugdgezondheidszorg Noord-Limburg samen met een team van veldwerkers van Kumi Hospital een dag veldwerk gedaan. Ze hebben 7 gezinnen bezocht met ouders/kinderen die een beperking hebben en hulp kunnen gebruiken om de kwaliteit van hun leven te verbeteren. De stichting heeft besloten alle gezinnen te steunen door de aanschaf van de gevraagde middelen te bekostigen. De totale kosten bedragen ruim €2000,-. Daarnaast is aan alle gezinnen 2 solarlampen gedoneerd. Hierdoor is kaarslicht grotendeels overbodig, wat in de rieten hutten ook een stuk extra veiligheid garandeert.
   
Nutritionunit
De Nutritionunit is een afdeling waar ondervoede kinderen worden opgenomen en waar ze de nodige therapie krijgen middels speciale formula feeds (een uitgebalanceerd mengsel van melk, suiker, olie, mineralen en water), vitaminesupplementen en bijvoeding bestaande uit voedzame pap. Verder worden de moeders actief betrokken in de zorg voor de voeding van hun kind en krijgen ze hier ook dagelijks educatie over. Ook is het ‘Student Project Kumi Hospital’ opgericht vanuit faculteit Geneeskunde Groningen, voor studenten die in Kumi Hospital stage gaan lopen. Hen wordt gevraagd een geldelijke bijdrage te leveren die ten goede zal komen aan de Nutrition Unit. Dit zal in plaats zijn van een stage vergoeding aan het ziekenhuis. Op deze manieren zal het project verzekerd zijn van een meer constant financieel inkomen. Tevens hebben wij dit jaar verschillende particuliere donaties ontvangen ten bate van de Nutritionunit.