Geschiedenis

Oprichting stichting
Stichting Kumi Hospital Uganda is in 2004 opgericht door Steffie Mooren. Steffie is als verloskundige verbonden aan de Verloskundigenpraktijk Roermond. Directe aanleiding voor de oprichting van de stichting waren de indrukwekkende ervaringen die ze opdeed tijdens een vrijwillig werkbezoek aan het Kumi Hospital in de zomer van 2003. Ze werd toen geconfronteerd met een hoge moeder- en kindersterfte als gevolg van chronische armoede en structureel gebrek aan geld en zorg.

De toenmalig medisch directeur dr. John Opolot inspireerde Steffie zodanig dat dit haar heeft doen besluiten de stichting Kumi Hospital op te richten met als eerste doel het verbeteren van de verloskundige zorg in het ziekenhuis en de regio.
 

Inmiddels is stichting Kumi Hospital uitgegroeid tot een volwaardige en professionele stichting met een vierkoppig bestuur, die met hulp van vele donateurs en sympathisanten vele mooie verbeteringen heeft gerealiseerd voor het ziekenhuis.

Waar de stichting zich aanvankelijk richtte op verbetering van de moeder- en kindzorg, heeft het aandachtsgebied zich inmiddels uitgebreid naar de algemene medische zorg in de breedste zin van het woord.Geschiedenis Kumi Hospital
Kumi Hospital is een Non Profit Organisatie, gelegen in het oosten van Oeganda, 300 km van de hoofdstad Kampala. Het is een landelijk ziekenhuis, getransformeerd van lepracentrum naar algemeen ziekenhuis in 1997.
Het ziekenhuis werd opgericht door de Church Missionary Society in 1929 als een lepracentrum in antwoord op de behoefte aan gespecialiseerde zorg voor lepra patiënten.

Voor veel leprapatiënten werd het Kumi lepracentrum vervolgens de enige plek waar ze in gemeenschap konden leven konden zonder te word verworpen, veracht en gediscrimineerd. De ziekte lepra had toen een sterk sociaal stigma, zorgde voor heftige misvormingen en er was geen hoop op genezing. Door de jaren heen werden er medicijnen ontwikkeld en uiteindelijk bleek in 1983 Multi Drug Therapie de remedie voor lepra te zijn.

In 1997 werd Kumi Hospital getransformeerd van lepracentrum naar algemeen ziekenhuis, onder leiding van dr. John Opolot. Sindsdien heeft het ziekenhuis een belangrijke structurele ontwikkeling ondergaan met verbetering van faciliteiten en infrastructuur.

Tot op heden is het ziekenhuis uitgegroeid tot een ziekenhuis met een capaciteit van 350 bedden. Met huidig medisch directeur Dr. Ruth Opolot aan het hoofd, biedt het ziekenhuis een breed scala aan diensten met inbegrip van primaire gezondheidszorg en heeft o.a. afdelingen verloskunde, kindergeneeskunde, fysiotherapie, chirurgie, orthopedie en oogheelkunde.

 
Daarnaast biedt Kumi Hospital Community Based Rehabilitation-programma's en brengt AMREF Flying Doctors bezoeken aan Kumi voor o.a. reconstructieve chirurgie en VVF-operaties (vesico-vaginale fistels die kunnen ontstaan t.g.v. bevallingen). Het ziekenhuis onderhoudt ook een referentiestatus voor lepra en tuberculose in het oosten van Oeganda.

Het ziekenhuis is een “Church” hospital. Het overgrote deel van het werk van het Kumi Hospital wordt daardoor niet gefinancierd door overheidsinstellingen. Voor haar voortbestaan is het Kumi Hospital grotendeels afhankelijk van giften van kerkelijke instanties en particulieren en van betalingen van patiënten.

Het verlenen van medische zorg aan iedereen is een centraal uitgangspunt van het ziekenhuis en met hun vaste team van artsen en gekwalificeerd personeel kunnen zij deze doelstelling in de praktijk waarmaken. Zorg wordt nooit geweigerd, ook niet aan mensen die hun rekening niet kunnen betalen. Kumi Hospital is hierdoor een favoriete bestemming voor de armen en biedt hen hoop op genezing.

Helaas heeft het ziekenhuis hierdoor zelf ook vaak te kampen met financiële problemen. Dit probleem is groter geworden na verwoesting van Kumi Farm tijdens de burgeroorlog (1986-1992). 


Kumi Farm en zelfredzaamheid van Kumi Hospital
Kumi Hospital is van oudsher eigenaar van een boerderij en 1100 hectare grond, grenzend aan het meer Lake Bisina.
In haar hoogtijden (jaren ‘70) voorzag Kumi Hospital Farm in al het voedsel voor het ziekenhuis, en haar enorme overschot aan landbouwproducten en melk werd verkocht in de nabij gelegen steden/dorpen Kumi, Mbale en Soroti.

Opbrengsten uit de verkoop, aangevuld met donorgelden, bekostigden alle operationele kosten voor de boerderij én het ziekenhuis. 
Van 1986 tot 1992 werd ook de boerderij volledig verwoest tijdens de burgeroorlog, gevolgd door het stelen van de gehele veestapel.

Tot dat moment beschikte de boerderij over ongeveer 2000 stuks vee, waarvan 745  exotische Friese koeien(voor het verstrekken van melk en rundvlees). 

Tijdens haar hoogtijden produceerde de boerderij 1000 liter melk per dag. De inkomsten werden zoals gezegd gebruikt om alle operationele kosten van de boerderij te betalen en het overige geld werd gebruikt om ziekenhuiskosten te betalen. Op deze manier kon het ziekenhuis zichzelf in stand houden en was er zelfs een mogelijkheid een ander ziekenhuis (Ngora Fred Carr Hospital) financiële hulp te verlenen.
 
Om het ziekenhuis financieel gezond te krijgen en weer zelfredzaam te worden, is de wederopbouw van Kumi Farm noodzakelijk. Begin 2013 is Kumi Hospital een samenwerkingsverband aangegaan met de Uganda Investments Cooporation. Grofweg is er afgesproken dat UIC de gronden van de farm mag inzetten om hier in 10 tot 15 jaar tijd een goed renderend gemengd bedrijf neer te zetten met het zwaartepunt op melkproducten, met als uiteindelijke doel Kumi Hospital zelfvoorzienend te maken. Als deze klus geklaard is, trekt UIC zich weer terug en wordt het teruggegeven aan de betrokkenen. Een van de ondernemers verteld zelf:

"Uganda Investment Corporation is a Dutch company aimed to stimulate agricultural and economic development in Uganda, generate jobs and create welfare. A business approach to reduce poverty and increase food and income security.  The company has been established by a group of Christian entrepreneurs in collaboration with the Dutch relief and development organization Woord en Daad. The owners of Uganda Investment Corporation are interested to explore opportunities for collaboration with like minded organizations to develop a large scale farming/livestock operation in (North) Eastern Uganda.” 


Overzicht Kumi Hospital compound
Kumi Hospital en Kumi Farm bestrekken een gebied van ca. 1300 hectare. De boerderij ligt aan het meer, Lake Bisina. Op de compound van Kumi Hospital staan tevens alle stafhuizen voor het personeel, een protestante en katholieke kerk, een trainingschool, bakkerij, ESCO-building (prepaid stroom) en de basisschool Adesso-school. 

 


Adesso-school ligt aan de rand van de compound en naast de start-en/landingsbaan waar AMREF Flyingdoctors  gebruik van maakt tijdens hun missies. Adesso-school is een basisschool waar o.a. kinderen van het personeel van het ziekenhuis gebruik van kunnen maken.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van onze stichting en het werk dat wij doen, meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!
Mail jouw gegevens naar: nieuwsbrief@kumihospital.nl
en je ontvangt eens per kwartaal 
onze update.

KUMI NIEUWSBRIEF

Lees hier de laatste digitale nieuwsbrief van Kumi.

Reisverslag zomer 2019. Lees meer >>


Nieuwsbrief mei 2019. Lees meer >>