Kumi Farm

Eind 2012 is de stichting Kumi Farm opgericht na een reeds jarenlange samenwerking tussen de stichting Kumi Hospital en het bedrijf Arvalis. Doel was de boerderij van Kumi opnieuw op te bouwen om zo inkomsten te kunnen gaan genereren voor het ziekenhuis en in de toekomst weer zelfredzaam te worden. I.v.m. de nieuwe eisen voor stichtingen/ANBI’s m.i.v. 1-1-2014 is er besloten de stichting Kumi Farm onder te brengen bij de stichting Kumi Hospital. Voor de betrokkenheid en inhoudelijke activiteiten verandert daarmee niks, de werkgroep gaat gewoon verder. Onze voorkeur gaat erna uit om de resterende financiën van onze stichting onder te gaan brengen bij Stichting Kumi Hospital.

De eerder opgerichte stichting Kumi Farm (allen medewerkers van Arvalis) heeft dit project eind 2012 van ons overgenomen. Wij als stichting Kumi Hospital worden regelmatig op de hoogte gehouden van de vorderingen.

Begin 2013 kwam stichting Kumi Farm in contact met de UIC, een groep Nederlandse ondernemers die projecten opzetten in Uganda ter  bevordering van de zelfredzaamheid van de bevolking aldaar. Denk bijvoorbeeld aan het importeren van tractors zodat het land beter verbouwd kan worden en de opbrengsten en daarmee de zelfredzaamheid van de bevolking toeneemt. Daarbij wil stichting Kumi Farm graag vermelden dat de UIC zonder winstoogmerk handelt.
  Stichting Kumi Farm kwam ter ore dat de UIC voornemens was een gemengd bedrijf op te zetten in Uganda, en zij hadden hier met de Kumi Farm de perfecte locatie voor. 1 en 1 werd twee en de intentie tussen de stichting Kumi Farm en UIC werd uitgesproken om uit te zoeken of ze dit samen vorm konden geven. Daarvoor had de stichting wel de officiële toestemming nodig van de Hospital Board om de grond te exploiteren, daar zij nog steeds eigenaar zijn. Uiteindelijk is dit vormgegeven in de MOU waarin grofweg afgesproken is dat UIC de gronden van de farm mag inzetten om hier in 10 tot 15 jaar tijd een goed renderend gemengd bedrijf neer te zetten met het zwaartepunt op melkproducten met het uiteindelijke doel Kumi Hospital zelfvoorzienend te maken. Als deze klus geklaard is, trekt UIC zich weer terug en wordt het teruggegeven aan de betrokkenen.

Door de aanwezigheid van de UIC op locatie en de betrokkenheid van Ouke en Hanneke (wel bekend van de vorige nieuwsbrieven), komen zij aardig dichtbij het realiseren van hun doelstelling. Stichting Kumi Farm beraadt zich momenteel dan ook op haar rol in dit hele proces en de verdere invulling van het foundation-potje (ongeveer 7000 euro). zij denken aan een rol van Arvalis in het aanleveren van specifieke agrarische kennis op verzoek. Hoe dit verder vormgegeven gaat worden, wordt vervolgd.

Stichting Kumi Farm is ontzettend blij en trots dat ze nu, nadat ze toch enige tijd hebben geworsteld met het realiseren van onze doelstelling, een stip op de horizon hebben en ook ondersteuning hebben in de vorm van UIC en Ouke en Hanneke om deze stip te realiseren. Ze zijn er nog niet, maar ze zijn op de goede weg!


Aanmelden nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van onze stichting en het werk dat wij doen, meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!
Mail jouw gegevens naar: nieuwsbrief@kumihospital.nl
en je ontvangt eens per kwartaal 
onze update.

KUMI NIEUWSBRIEF

Lees hier de laatste digitale nieuwsbrief van Kumi.

Nieuwsbrief mei 2019. Lees meer >>


Winter-BBQ januari 2019. Lees meer >>