Kumi Hospital

Wie zijn wij?
Stichting Kumi Hospital Uganda is in 2004 opgericht door Steffie Mooren. Steffie is als verloskundige verbonden aan de Verloskundigenpraktijk Roermond. Directe aanleiding voor de oprichting van de stichting waren de indrukwekkende ervaringen die ze opdeed tijdens een vrijwillig werkbezoek aan het Kumi Hospital in de zomer van 2003. Ze werd toen geconfronteerd met een hoge moeder- en kindersterfte als gevolg van chronische armoede en structureel gebrek aan geld en zorg.

De toenmalig medisch directeur dr. John Opolot inspireerde Steffie zodanig dat dit haar heeft doen besluiten de stichting Kumi Hospital op te richten met als eerste doel het verbeteren van de verloskundige zorg in het ziekenhuis en de regio.
Inmiddels is stichting Kumi Hospital uitgegroeid tot een volwaardige en professionele stichting met een vierkoppig bestuur, die met hulp van vele donateurs en sympathisanten vele mooie verbeteringen heeft gerealiseerd voor het ziekenhuis.

Wat drijft ons?
…is het voorrecht om een wereld van verschil te mogen maken.
Ieder mens op de wereld heeft recht op een volwaardig bestaan, ongeacht de plek waar hij geboren is. Een gezond en volwaardig leven is alleen geen vanzelfsprekendheid, zeker niet voor iemand die ‘toevallig’ in een ontwikkelingsland is geboren. Wij zijn als bestuur van Stichting Kumi Hospital, als inwoners van Nederland zijn ons heel bewust van het voorrecht dat we hebben om in rijkdom te leven, in een ontwikkeld land als de onze, hoe relatief het begrip ‘rijkdom’ ook is. Wij zien het als ons voorrecht om een steentje bij te dragen aan een beter leven voor mensen waarvoor dat geen vanzelfsprekendheid is. Wij willen een wereld van verschil maken, simpelweg omdat we het kúnnen!

Waar richten wij ons op?
Waar de stichting zich aanvankelijk richtte op verbetering van de moeder- en kindzorg, heeft het aandachtsgebied zich inmiddels uitgebreid naar 4 pijlers:

1. Primaire zorg voor moeder en kind:
deze pijler is de basis van de stichting. Gerealiseerde projecten
zijn de algemene verbetering van de verloskundige zorg, bouw van een operatiekamer bij de verloskamer, renovatie van de kinder- en kraamafdeling, veldwerk etc.

2. Onderwijs is toekomst:          
Goed onderwijs is een belangrijke randvoorwaarde waarmee de cirkel van armoede kan worden doorbroken en een goede toekomst mogelijk wordt gemaakt. De stichting werkt nauw samen met Adesso Primary School, de basisschool die op de compound van het ziekenhuis ligt. Voor deze school zijn al mooie projecten geïnitieerd en afgerond (bouw nieuw klaslokaal, kantoor en sanitaire voorzieningen, renovatie klaslokalen). Ook zijn er doorlopende projecten, zoals het voedingsprogramma voor de leerlingen (‘pap-project). De stichting ondersteunt tevens de Ebenezer nursery school, met de bouw/renovatie van de school en de aanschaf van de school-inventarisatie.
 

3. Streven naar zelfredzaamheid:
de stichting investeert in projecten waarmee het ziekenhuis op lange termijn zelfvoorzienend kan zijn, om zodoende continuïteit te bieden in de zorgverlening en in hun eigen bestaansrecht (en daarmee in de inkomens en levensstandaard van hun personeel). Voorbeelden zijn de aanschaf van een kweekkast, waarmee zij doorverwijzingen realiseren naar Kumi Hospital vanuit de omgeving, en de nauwe samenwerking met Kumi Farm.

4. Een acceptabele levensstandaard:
Mensen hebben recht op voorziening in de primaire levensbehoeften: water, voedsel, onderdak, kleding en medische hulp. Zo investeren wij in de renovatie van huizen, aanschaf van nieuwe daken, de aanleg van waterputten, muskietennetten, veldwerk etc.

Zo doen we dat.
Voor onze stichting is het Kumi-ziekenhuis het vertrekpunt, de spin in het web en de drijvende kracht achter onze initiatieven. Daar liggen de ‘roots’ van de stichting, en wij bouwen graag voort op de goede en betrouwbare contacten die door de jaren heen zijn opgebouwd met het ziekenhuismanagement. Alle activiteiten die wij initiëren binnen de vier aandachtsgebieden zijn te relateren aan en/of worden begeleid vanuit het ziekenhuis.

Elke gedoneerde euro willen wij ten goede laten komen aan de projecten van Kumi Hospital. Hiervoor proberen wij de overheadkosten zo laag mogelijk te houden. De stichting draait op vrijwilligers. Jaarlijks wordt het ziekenhuis door een vertegenwoordiging van de stichting bezocht, vliegtickets en verblijf worden uit eigen zak betaald. Met de jaarlijkse bezoeken kunnen wij met eigen ogen de voortgang en verbeteringen zien, bestedingen controleren en de resultaten terugkoppelen aan de donateurs. Overigens worden gelden voor aankoop van hulpmiddelen en investeringen voor renovatie- of bouwprojecten pas overgemaakt na inzage (per mail of ter plekke) van offertes. Bij twijfel of onduidelijkheden wordt het ziekenhuismanagement geraadpleegd, of Nederlandse projectleiders die ter plaatse zijn. Daadwerkelijk laten zien waar het geld naartoe gaat, dat is de kracht van onze stichting.Download hier ons jaarverslag 2018Download hier het beleidsplan

Download hier onze Privacyverklaring

   

Aanmelden nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van onze stichting en het werk dat wij doen, meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!
Mail jouw gegevens naar: nieuwsbrief@kumihospital.nl
en je ontvangt eens per kwartaal 
onze update.

KUMI NIEUWSBRIEF

Lees hier de laatste digitale nieuwsbrief van Kumi.

Reisverslag zomer 2019. Lees meer >>


Nieuwsbrief mei 2019. Lees meer >>